iNos

iNOS is een online omgeving waarin per show staat uitgewerkt hoe de uitzending eruit moet
komen te zien. Ook de taken voor jou als LSM ́er staan hierin beschreven, al zal ook een
hoop pas later door een eindredacteur worden doorgegeven.