UNI’s

De inputs bij de NOS heten UNI’s. Hier zijn er een heleboel van en deze worden voorafgaand ingesteld. Op UNI 1 zal dus nooit twee weken hetzelfde te zien zijn. Omdat ze dus voorafgaand worden aangepast is het ook hier van belang dat je duidelijk aanvraagt welke UNI’s voor jou belangrijk zijn. Deze communicatie loopt via schakel, regie en audio. Zij overleggen welke feed op welke UNI gaat binnenlopen.