De voorbereiding

Nadat je het draaiboek hebt doorgelezen ga je aan de slag, kijk per onderwerp wat er al is en wat er nog gemaakt moet worden. Nu ga je op zoek naar foto’s/video’s om het verhaal te ondersteunen. Gaat het bijvoorbeeld over de val van het kabinet zoek je naar: de tweede kamer, het binnenhof, het torentje of kijk waarom het kabinet is gevallen en zoek hier iets passends bij. 

De bedoeling is dat we de schermen zo ‘abstract’ mogelijk houden. Dus ga niet opzoek naar groepsfoto’s of portretten. De content is ondersteunend bedoelt en moet niet afleiden van het gesprek aan tafel. probeer dit altijd in gedachte te houden als je iets maakt. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op, bijvoorbeeld een piepkuiken of  wolven. Overleg als je twijfelt met de regisseur.